Sexleven bejaarden belangrijker dan algemeen wordt aangenomen

Sexleven bejaarden belangrijker dan algemeen wordt aangenomen

Seksualiteit omvat aspecten van seksuele identiteit, seksuele functie en seksuele relatie

Meer senioren dan ooit bereiken samen met hun partner de ouderdom. De relationele status van een oudere heeft grote betekenis voor zijn of haar tevredenheid met het leven. Het seksuele leven van de partners speelt daarin een grote rol. Daarom is he belangrijk om stil te staan bij aspecten van partnerrelaties van ouderen, in het bijzonder de vitale rol van de seksualiteit. Vast staat dat diverse factoren de betekenis en vormgeving van seksualiteit in de relatie bij het ouder worden specifiek kunnen kleuren.

Seksualiteit omvat aspecten van seksuele identiteit, seksuele functie en seksuele relatie. Met het ouder worden kan een scala aan sociale, psychologische en somatische factoren die seksualiteit gaan beïnvloeden. Waar het ouder worden op zichzelf niet gepaard gaat met noemenswaardige verslechtering van de seksuele functie doen ziekten, beperkingen en medicatie dat zeker wel.

Drie voor senioren relevante thema's zijn de volgende:
1. De effecten van chronische ziekte op seksualiteit
2. De zin van aandacht geven aan (de mogelijkheid van) seksuele verstoring. Een aanzienlijk deel van de verstoring kan bijgestuurd worden
3. De boeiende wisselwerking tussen seksualiteit en kwaliteit van leven.

Enerzijds geeft een gezonde lifestyle minder kans op seksuele verstoring, anderzijds groeit het besef dat seksueel functioneren gezondheidsbevorderend is. De representatie van liefde en lust op latere leeftijd is in de populaire beeldcultuur steeds nadrukkelijker aanwezig. Les petits ruisseaux van Pascal Rabaté en Wolke 9 van Andreas Dresen vormen daar een voorbeeld van.

In hedendaagse, populaire cultuur wordt het oudere lichaam met al zijn uiterlijke tekenen van de voortschrijdende tijd zelden getoond. Videoclips, reclamebeelden, films enzovoort cultiveren de schoonheid van de jeugd, die synoniem lijkt te zijn met seksuele aantrekkelijkheid.

Ondanks de steeds grotere groep van ouderen en de diverse manieren waarop ouderen hun latere leven kunnen invullen, komen hun liefdesleven en seksualiteit maar sporadisch aan bod. Daarop vormen de twee casestudy's Les petits ruisseaux (2006) van Pascal Rabaté en Wolke 9 (2008) van Andreas Dresen een welkome uitzondering.

Het Franse stripverhaal Les petits ruisseaux vertelt het verhaal van een weduwnaar die geleidelijk zijn seksuele verlangens weer onder ogen leert zien. De Duitse film Wolke 9 brengt in beeld hoe een oudere, getrouwde vrouw verliefd wordt en uit haar huwelijk stapt. In deze lezing wordt geïllustreerd hoe in beide gevallen stereotiepe denkbeelden over de intimiteit en seksualiteit van ouderen worden bijgesteld.

Syndicatie