Sexueel getinte dromen verschillend bij mannen dan bij vrouwen

Sexueel getinte dromen verschillend bij mannen dan bij vrouwen

Dromen weerspiegelen feiten, ervaringen, zorgen en verlangens uit het dagelijks leven

In Minneapolis at Sleep, een joint venture tussen de American Academy of Sleep Medicine en de Sleep Research Society verschenen de resultaten over een grootscheeps onderzoek gedaan in verband met dromen. Antonio Zadra van de University of Montreal vroeg 109 vrouwen en 64 mensen om een dromendragboek bij te houden, dagboek dat hij gebruikt om zijn studie te funderen.

Op basis van de gemaakte aantekeningen kwam hij tot enkele opmerkelijke conclusies. Sexueel getinte dromen zijn verschillend bij mannen dan bij vrouwen, zo bleek bijvoorbeeld. Mannelijke dromen hadden vaak betrekking op sexueel contact met wisselende partners en dat zowel op openbare als op privé-plaatsen. Bij vrouwen was er in mindere mate sprake van wisselende sexuele partners.

Dromen weerspiegelen feiten, ervaringen, zorgen en verlangens uit het dagelijks leven, zo is de conclusie die Zadra uit zijn onderzoek trok. Wie een intens sexueel leven nodig heeft, zal vaker over sex dromen dan iemand bij wie dit niet het geval is. In elk geval zijn er niet alleen verschillen vast te stellen tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen personen van hetzelfde geslacht onderling.

Syndicatie