Sexuele problemen bij vrouwen: elke vrouw heeft er ooit wel last van

Vrouwelijke sexualiteit is complex, een ‘normaal' niveau bestaat eigenlijk niet

Sexuele problemen bij vrouwen, heel veel wordt er niet over gepraat. Wat moet er onder een sexueel probleem verstaan worden? In grote lijnen kan er onder worden verstaan dat sex geen bevredigend gevoel geeft of een positief effect heeft. Het is dus niet iets waar met opwinding naar wordt uitgekeken. Het valt moeilijk te zeggen hoe vaak sexuele problemen voorkomen, omdat veel nog altijd binnenskamer wordt gehouden.

Elke vrouw heeft ooit wel last van sexuele problemen. De vrouwelijke sexualiteit is complex, wat het plaatje alleen maar moeilijker maakt. De vraag is uiteraard wanneer er een probleem onstaat, of wat met andere woorden ‘normaal' is en wat niet. Een ‘normaal' niveau op het vlak van sexuele beleving bestaat eigenlijk niet.

In welke vormen kunnen sexuele problemen opduiken? Dat kan op diverse manieren, gaande van geen of weinig interesse in sex, moeilijk opgewonden raken, moeilijk een orgasme krijgen enzovoort. Voor sommige vrouwen is het probleem dat sex een pijnlijke aangelegenheid wordt. Kortom, aan potentiële problemen geen gebrek.

De meeste problemen krijgen op een bepaald moment in hun leven wel eens met sexuele problemen af te rekenen, bij sommige vrouwen blijven ze de rest van hun leven aanslepen. De symptomen van sexuele problemen zijn echter alleen maar zorgwekkend wanneer ze inderdaad voor uzelf een bron van zorgen zijn of wanneer ze aanleiding geven tot relatieproblemen. De mannelijke partner kan bijvoorbeeld niet tevreden zijn over de kwantiteit of de kwaliteit van de sexuele contacten.

In de sexbeleving kan er eigenlijk nooit van een ‘normale situatie' worden gesproken. De behoeften, dromen en wensen van iedere vrouw zijn anders, maar kunnen ook in de tijd veranderen. Wat op een bepaald moment van het leven als ‘normaal' werd ervaren, kan op een ander tijdstip heel anders beleefd worden. Zo is het voor een vrouw die pas bevallen is de gewoonste zaak in de wereld dat de zin in sex op een lager pitje is komen te staan. Dat is meestal een tijdelijke zaak, in de meeste gevallen zal de zin in sex automatisch terugkeren.

Zowel bij mannen als bij vrouwen neemt de zin in sex met de leeftijd af, wat als een normaal sexueel proces mag worden beschouwd. We zouden in dat verband niet dadelijk van sexuele problemen willen gewagen. De afnamen van de zin in sex heeft te maken met wijzigingen in de hormonenspiegel. Wat de vrouwelijke sexualiteit: intimiteit maakt daar een integraal onderdeel van uit. Wanneer er op emotioneel vlak een probleem is, kunnen sexuele problemen daar een gevolg van zijn. 

Syndicatie