Wat is de gemiddelde leeftijd waarop pubers sex hebben?

Wat is de gemiddelde leeftijd waarop pubers sex hebben?

 Wie aan ‘sexting’ doet, heeft tweemaal zoveel kans om daadwerkelijk aan sex te doen

 De sexuele taboes zijn in de 21ste eeuw zo goed als allemaal weggevallen, sex is bij wijze van spreken de gewoonste zaak ter wereld geworden. Of dat zo’n goede zaak is, is voor discussie vatbaar. Er zijn aan sex inderdaad ook veel uitwassen verbonden. In veel gevallen zijn vooral jongeren voorlopers wat sexuele experimenten betreft. Eigenlijk was dat vroeger ook al zo, maar die pioniersol is nu veel meer uitgesproken dan vroeger.

 Wat is de gemiddelde leeftijd waarop pubers sex hebben?, is een veelgestelde vraag. Het antwoord op die vraag moeten we u schuldig blijven, hierover bestaan geen echt betrouwbare statistieken. We stampen waarschijnlijk een open deur in door te stellen dat die gemiddelde leeftijd steeds jonger wordt.

 Veel prille pubers experimenteren nu met sex, zonder dat hun ouders zelfs maar het flauwste vermoeden hebben dat dit het geval is. Op zich is daar misschien nog niets echt fout mee, maar sommige pubers gaan toch wel erg ver met hun experimenten. Zo zijn er meisjes die zich opzettelijk zwanger laten maken, met de bedoeling om aan de weet te komen hoe het voelt om moeder te worden.

 Dergelijke experimenten gaan natuurlijk erg ver, want ze zijn van doorslaggevend belang voor het verdere levensverloop. Het op een natuurlijke omgaan met sex mag niet verhinderen dat dergelijke uitwassen in de mate van het mogelijke worden bestreden. Dat kan onder andere door het omgaan met de elektronische media bij zonen en dochters beter in de gaten te houden. 

 De signalen die wijzen op het hebben van sex zijn vaak onmiskenbaar aanwezig. Wie aan ‘sexting’ (het via internet versturen van naaktfoto’s) doet, heeft tweemaal zoveel kans om daadwerkelijk aan sex te doen dan wie niet aan ‘sexting’ doet. Dit fenomeen is op veel grotere schaal verspreid dan algemeen wordt aangenomen. Uit een onderzoek waarvan de resultaten gepubliceerd werden in de Archives of Pediatric and Adolescent Medicine blijkt dat bijna de helft van 1000 studenten tussen 14 en 19 jaar oud aan een middelbare school in Texas aan ‘sexting’ deden. Ook Europese jongeren doen aan ‘sexting’ en het kan misschien geen kwaad dat hieromtrent eens in Europa een onderzoek wordt gedaan.

Syndicatie