Wat veroorzaakt sexuele problemen bij vrouwen?

Behandeling van sexuele problemen is afhankelijk van de oorzaak van de problemen

De oorzaken van sexuele problemen bij vrouwen kunnen zeer divers zijn. Vaak liggen aan de basis van sexuele problemen emotionele problemen, zoals stress, relatieproblemen, depressie, angststoornissen, herinneringen aan een sexueel trauma, ontevredenheid over het eigen lichaam enzovoort.

Ook fysische problemen kunnen aanleiding geven tot sexuele problemen, we denken dan bijvoorbeeld aan een aantal aandoeningen zoals diabetes, artritis enzovoort. Bij vrouwen geeft de ouderdom aanleiding tot specifieke problemen zoals bijvoorbeeld droogte en/of stijfheid in de vagina. Anderzijds kunnen ook bepaalde medicijnen sexuele problemen veroorzaken. Onder andere geneesmiddelen voor depressie, bloeddruk en diabetes kunnen een negatieve invloed op de sexuele beleving hebben.

De symptomen die wijzen op sexuele problemen kunnen zeer divers zijn. De zin in sex kan bijvoorbeeld zijn verdwenen of alleszins fors verminderd. Sommige vrouwen hebben anders moeilijkheden om opgewonden te raken of om een orgasme te krijgen. Ook pijnlijk sexueel verkeer komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen.

De diagnose van sexuele problemen bij vrouwen gebeurt vaak naar aanleiding van klachten over de sexuele beleving. Wanneer dat gebeurt, zal de dokter kijken wat er goed is en wat er niet goed is in de dagdagelijkse beleving. Het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn dat u medicijnen neemt die het sexleven bemoeilijken. Ook stress en vermoeidheid kunnen een rol spelen, evenals bijvoorbeeld een vertroebelde relatie met de partner. Een andere storende factor zijn pijnlijke herinneringen aan sex en intimiteit, die aanleiding kunnen geven tot sexuele problemen.

Het is uiteindelijk de dokter die een eerste aanzet tot oplossing voor de sexuele problemen zal moeten geven. Hij zal u helpen om te beslissen om wat te doen en niet te doen. Op basis van de door hem gestelde vragen moet het mogelijk zijn om de mogelijke oorzaken van sexuele problemen op te sporen. Op basis van de oorzaken van de sexuele problemen kunnen oplossing aangereikt worden. Mogelijk zijn het meerdere factoren die aan de basis van de sexuele problemen liggen.

Om sexuele problemen op een succesvolle manier te behandelen, is een vertrouwensband tussen dokter en patiënte absoluut noodzakelijk. Bovendien zal er ook met de partner op een open en eerlijke manier over de sexuele problemen gepraat moeten worden. De uiteindelijke behandeling kan gaan van het zoeken van een oplossing voor de gezondheidsproblemen tot het volgen van therapie. Maar soms kunnen ook eenvoudige dingen volstaan, zoals bijvoorbeeld het nemen van een warm bad voor het hebben van sex of verandering van standje. 

Syndicatie