Zowel spanning als relaxatie zijn belangrijk om vrouwen tot een orgasme te brengen

Zowel spanning als relaxatie zijn belangrijk om vrouwen tot een orgasme te brengen

Eén vrouw op tien krijgt nooit in haar leven een orgasme, juiste balans tussen spanning en relaxatie kan eindelijk toch tot een orgasme leiden

Eén vrouw op tien krijgt nooit in haar leven een orgasme, met of zonder partner. Het komt regelmatig voor dat een partner er niet in slaagt om zijn vrouw tot een orgasme te brengen. Minder voor de hand liggend is dat 10% van de vrouwen zelfs niet door masturbatie tot een orgasme komen. Voor die vrouwen is er goed nieuws: de juiste balans tussen spanning en relaxatie kan eindelijk toch tot een orgasme leiden.

Zowel spanning als relaxatie zijn dus belangrijk om vrouwen tot een orgasme te brengen, maar het komt er op aan om de juiste verhouding tussen beiden te vinden. Hoe kan u die verhouding ontdekken? Een goede sextherapeut(e) kan wat dat betreft wonderen verrichten. Akkoord, we beseffen maar al te goed dat de meeste vrouwen een grote drempelvrees moeten overwinnen om met hun orgasme-problemen onder de arm naar een therapeut te trekken. Niemand geeft graag toe dat haar iets wordt ontzegd waar vriendinnen en vrouwelijke collega’s zo lyrisch over doen. Bovendien worden in de ‘boekjes’ kilo’s inkt besteed over het vrouwelijk orgasme en alles wat daarmee samenhangt.

We hadden het over het vinden van de juiste balans tussen spanning en ontspanning (relaxatie), kwestie van uiteindelijk toch tot een orgasme te komen. Hoe kan die juiste balans tussen spanning en ontspanning worden bereikt, want op het eerste gezicht is hier toch sprake van een contradictio in terminis (twee tegengestelden die toch moeten gecombineerd worden).

De juiste balans tussen spanning en ontspanning kan niettemin toch worden bereikt. Wat de spanning betreft, praten we in verband met een orgasme over spierspanning (met een geleerd woord ‘myotonia’ genoemd). Veel vrouwen hebben het idee fixe dat ze maar moeten blijven liggen en wachten tot ze een orgasme krijgen. Zij hebben wel gehoord dat ontspanning bij sex belangrijk is, maar zijn de factor spanning uit het oog verloren.

Met de juiste balans tussen spanning en ontspanning wordt bedoeld dat de vrouw inderdaad niet alleen ontspannen is, maar ook dat haar spieren gespannen staan in afwachting dat het orgasme er komt. Die spanning is liefst in alle spieren over het hele lichaam voelbaar, zelfs tot in de tenen.

Okay, er zijn vrouwen die er in slagen om tot een orgasme te komen zonder dat de factor spanning meespeelt, maar dat zijn de traditionele uitzonderingen die de al even traditionele regel bevestigen. Deze vrouwen hebben alleen spierspanningen in de buurt van de vagina en die blijken in hun geval voldoende te zijn om een orgasme te bereiken. Niet elke vrouw is echter in staat om dit te bereiken.

Om nog even stil te staan bij de juiste balans tussen spanning en ontspanning. Waar moet die ontspanning optreden? Het antwoord op deze vraag ligt eigenlijk voor de hand: in de hersenen. Het komt er op aan om zich zo ontspannen te voelen dat alle aandacht kan uitgaan naar het plezier dat met sex is verbonden. Zich helpen ontspannen kan bijvoorbeeld met muzak op de achtergrond, rustige muziek die nooit opdringerig wordt.
 

Syndicatie