Combinatie van alcohol met supplementen bètacaroteen kan schadelijk zijn

Combinatie van alcohol met supplementen bètacaroteen kan schadelijk zijn

Bepaalde risicogroepen moeten opletten met het gebruik van supplementen bètacaroteen

De discussie over de voordelen verbonden aan het gebruik van bètacaroteen woeden nog steeds in alle hevigheid. De meeste wetenschappers twijfelen geen moment aan de positieve effecten die de inname van deze stof op de gezondheid heeft, maar echt overtuigende bewijzen daaromtrent ontbreken voorlopig nog. De voorstanders maken zich sterk dat die bewijzen vroeg of laat geleverd zullen worden. Zij adviserden dan ook de extra inname van bètacaroteen in de vorm supplementen.

De tegenstanders zijn weliswaar minder talrijk, maar wijzen op de serieuze risico's die aan een overdreven inname verbonden zijn. De combinatie van alcohol met supplementen bètacaroteen kan bijvoorbeeld schadelijk zijn, zo waarschuwen sommige wetenschappers. Zelfs in lage dosissen zouden de risico's op kanker, hart- en vaatziekten enzovoort in aanzienlijke mate toenemen. Ook leverbeschadiging kan een mogelijk vervelend neveneffect zijn.

Daarbij wordt zelfs gewaarschuwd voor een mogelijke dodelijke afloop. Bepaalde risicogroepen moeten zodoende opletten met het gebruik van supplementen bètacaroteen. Dat geldt niet alleen voor zware drinkers, maar ook voor rokers en voor mensen die veel met asbest in aanraking zijn gekomen.